Utställningar / Recensioner


  Debututställning 1942 Galleri Lucas i Stockholm
  Utdrag ur recension:
Bo Yson Sjöberg, enligt uppgift tjugosju år, hör till det unga garde som nu börjar göra sig gällande och intaga en plats i vår konst. Han är till sin läggning romantiker, t o m mystiker, uppfattar scener och situationer med den visionära tydlighet som gör att man tror på dem, och på honom, och är dessutom äkta målare, färgkonstnär.
/Ragnar Hoppe Intendent Nationalmuseum.  Läs hela recensionen här.

  Danska akademien 1946 Charlottenborg
  Utdrag ur recension:
Han er isär en malerpoet og en fantasifuld dagdrömmer. Mange af hans billeder virker som visioner I nogle billeder overvejer en poetiskromantisk stemning, i andra lägger han en barok humor for dagen.
/Otto Gelstedt  Läs hela recensionen här.

  Galleri Moderne 1949
  Utdrag ur recension:
 Det är en herre med underfundig, ofta demonisk charm. Han hör till den målargrupp i 30-40 årsåldern, som Nils Palmgren döpt till ”Tingens romantiker” och som på en gång är fina kolorister och utsökta berättare. Sjöberg har i rikt mått dessa egenskaper.
/Gustaf Näsström Läs hela recensionen här.
 
  Kalmar museum 1954
  Utdrag ur recension:
Färgen är hans medium: den för sitt eget liv på dukarna. För en åskådare med aptit på måleri i ordets egentliga bemärkelse är hans utställning ett dignande smörgåsbord. Det skimrar av mystik, det lyser av glädje.
/Bernt Eklundh Läs hela recensionen här.
 
  Barometern 30/3 1954
  Han är en humoristisk färgromantiker med anknytningar till Chagall och Ragnar Sandberg. Men han är framförallt sig själv, en frejdigt och frodigt arbetande konstnär, som med samma intensitet återger det röda metallblänket i ett par färska böcklingar som silverglittret i en motljusstämning från Nybroviken.
/FBG  Läs hela recensionen här.
 
  Norrköpings Konstforum 1970
  Utdrag ur recension Bo Yson Sjöberg, tillhörde i början av 40-talet den grupp som döptes till tingens romantiker. Han var utan tvekan den starkaste personligheten inom denna grupp. Han släpper aldrig helt kontakten med verkligheten. Även när han slutat att låta människan vara en del av motivet är hans färgpsykologiska upplevelser av naturstämningar av intresse.
/Nils Lindgren Läs hela recensionen här.
 
Två kolorister i Strängnäs 1971
  Utdrag ur recension:
I Strängnäs kan man just nu uppleva två utställningar av förnämlig klass På Galleri Appella visas en riklig kollektion av Ragnar Persons måleri och på Museet pågår en utställning av Bo Yson Sjöbergs målningar. Båda är kolorister. På museet ställer Bo Yson Sjöberg ut ett trettiotal oljemålningar. Här är färgen mer renodlad, mera skärpt, formerna klara, det romantiska mera storartat.
/Edmund Bade Läs hela recensionen här.
 
  Mälargalleriet 1977
  En stockholmsmålare, som inte på länge visat sig i hemstaden, är Bo Yson Sjöberg som med sin utställning i Mälargalleriet med fin atmosfärkänsla skildrar utsikterna över taken mot den centrala staden från sin ateljé i Gamla stan. Soldiset över Riddarholmen och den hemlighetsfullt drömmande blå skymningen har han skildrat på ett sådant sätt att en inföding som Erik Lindorm kan bli ” rörd intill tårar av bellmanska somrar och strindbergska vårar”. Hans återkomst är välkommen.
/Martin Strömberg
 
  FOLKET 25 September 1979 
Bo Yson Sjöberg på Centrallasarettets konstförening i Eskilstuna
Utdrag ur recensionen:
En stark upplevelse! Det är det att åter möta konsten hos den alltigenom dominerande personligheten bakom den högintressanta grupp av målare som på 1940-talet döptes till Tingens romantiker - nämligen konstnären Bo Yson Sjöberg
I denna utställning möter vi i hel skala att Bo Yson Sjöberg så helt och full är målare
/Bo Selander    Läs hela recensionen här 

 FOLKET 27 April 1985
Bo Yson Sjöberg på Eskilstuna Konstmuseum 

Hommage á ma femme!   Hyllning till min hustru!

Utdrag ur recensionen: 
På dukarna flyter molnen över Stockholms hustak och lättar dimslöjorna över ängarna kring Sörmlands bergslag, närmare bestämt Gruvtorp i Dunker. Detta är mitt liv, utbrister en sann målare – och en av våra absolut främsta. Det är en upplevelse att åter möta konsten så rikt samlad hos den alltigenom dominerande personligheten bakom den intressanta grupp av målare som på 1940-talet döptes till Tingens romantiker.
/Bo Selander Läs hela recensionen här

  FOLKET 10 Maj 1985 KULTUR & DEBATT
Bo Yson Sjöberg på Eskilstuna Konstmuseum
Utdrag ur recensionen:
En svensk Monet. 
I början av 1890-talet experimenterade Claude Monet med en serie av bilder av samma motiv men målade under olika tider på dygnet och i olika ljusförhållanden. 
Att jag i inledningen talar om Monet beror på att Bo Ysons måleri från 1970- och 1980-tal, såsom det visas i stora salen, har så många paralleller till Monets metod och impressionisterna.
Ljuset och atmosfären, en andlös vidd av himmel målar han åter och åter: ”Moln över Söder”, ”Vinter Söders höjder”, ”Ljusstrimma över Söder”, ”Ljus stad”, ”Silvergrå stad”, ”Blånande stad”, ”Soldis”, ljusets skiftningar i gryningen och solnedgången, i regn och snö.  Ljuset sveper in i byggnader och torg, löser upp fasader i ett skimmer, i ett spel av valörer t ex målningarna från Mynttorget.
/Per Hjertzell Läs hela recensionen här 

 
(till nästa sida)

Denna webb är genererad av Lars Sjöberg som en hyllning till hans far konstnären och bildpoeten Yson Sjöberg.