Utställningar / Recensioner


  Norrköpings Konstforum 1970
  Yson Sjöberg, tillhörde i början av 40-talet den grupp som döptes till ”tingens romantiker”.

Han var utan tvekan den starkaste personligheten inom denna grupp.

Hans romantik inskränkte sig inte enbart till stilleben med vilda ängsblommor utan den förbands också med littera drag. I scener med små figurer kunde man återfinna reminiscenser från Kafka utan att det litterära blev alltför påträngande.

Han släpper aldrig helt kontakten med verkligheten. Även när han slutat att låta människan vara en del av motivet är hans färgpsykologiska upplevelser av naturstämningar av intresse. Vad som är hans styrka är att han så helt och fullt är målare.

Även när han närmar sig gråskalan som i skymningsbilden av några trädgårdsmöbler som han kallar för Slutat samtal slår färgupplevelsen igenom.

Den dunkla koloriten från de tidiga verkan flammar upp och befrias i Rött hav eller spelar på sordin i Blå måne.

/Nils Lindgren

 
(åter till Utställningar / recensioner)

Denna webb är genererad av Lars Sjöberg som en hyllning till hans far konstnären och bildpoeten Yson Sjöberg.