Utställningar / Recensioner


    Debututställning i Stockholm 1942 / Galleri Lucas
  Man anmärker ibland på oss kritiker att vi varje vecka till varje pris vilja upptäcka ett nytt geni, inte minst bland de debuterande unga konstnärerna.

Nu förhåller det sig enligt min mening verkligen så att vi i vårt land för tillfället ha osedvanligt många begåvade unga målare, och då det är trevligare att komma med erkännande än kritik, blir vår inställning kanske väl positiv ibland. Men om en konstnär gör intryck av att ha något på hjärtat, varför skulle man inte med glädje säga det?

Bo Yson Sjöberg, enligt uppgift tjugosju år, hör till det unga garde som nu börjar göra sig gällande och intaga en plats i vår konst. Han är till sin läggning romantiker, t o m mystiker, uppfattar scener och situationer med den visionära tydlighet som gör att man tror på dem, och på honom, och är dessutom äkta målare,färgkonstnär.

Det finns både fantasi, känsla och äkta målerisk stil i dessa hans vanligen till formatet blygsamma men starkt förtätade bilder, och bakom den ofta endast lätt antydda formen en blick för det väsentliga och bärande i den ursprungliga upplevelsen, som ger det hela ryggrad och konsistens. Färgen växlar från tung och dov till hög och ljus, även om den oftast går i moll, och skiftar liksom fördraget efter motiv och innehåll i djupare mening. Hur fint konstnären upplever en klassisk mästare som Greco framgår av den fina kopia han utfört efter dennes duk, den heliga jungfruns förmälning.

Större delen av de här exponerade arbetena ha kommit till under en period då konstnären målat på grund av fantasier och minnesintryck, men att döma av ett par av hans senaste förefaller det som om han nu skulle vara böjd att slå sig in på en annan väg genom att måla direkt efter motivet. Tills vidare bör han närmast bedömas efter sin känslas och fantasis alster, det finns här mycket av värde och intresse. Bo Yson Sjöberg är ett namn som man har all anledning att fästa sig vid.

Det innebär mer än ett löfte.

Ragnar Hoppe
Intendent Nationalmuseum

 
(åter till Utställningar / recensioner)

Denna webb är genererad av Lars Sjöberg som en hyllning till hans far konstnären och bildpoeten Yson Sjöberg.