Biografi


  Bo Yson Sjöberg föddes den 20 augusti 1915 i hemmet på Rådmansgatan 18 i Stockholm som nummer två av tre syskon. En äldre syster Marianne (1913-) och en yngre bror Göran ( 1919-).

Föräldrarna Yngve (1878-1970) och Dagmar (1889-1976) kom båda från högborgerliga hem.

Yngve som var officer blev 1916 placerad i Linköping som kompanichef vid Kungl. Andra Livgrenadjärregementet och hela familjen flyttade dit.

1925 flyttade familjen tillbaka till Stockholm där Yson gick i Wasa realskola och sedan i gymnasiet i Norra Latin där han tog studenten 1933. Han hade bl.a. mycket höga betyg i teckning och gymnastik.

Yson var under gymnasietiden en mycket duktig sprinter och blev Norra Latinmästare flera år i löpning 100m och 400 m.

Ysons stora intresse av att teckna och måla väcktes redan i tidig ålder. På en av de första tavlorna han målade och som han gav till sin mor i julklapp 1927 så skrev han:
Mor
Av Bo
Här får du min kära mor
            du som tror
            att Görans bror
            när han blir stor
kommer att rita med sina klor

Yson började på allvar måla i 15-års ålder och efter studentexamen studerade han konsthistoria på högskolan och bedrev konststudier för Prof. Cornell vid Stockholms Högskola, vid Prof. Otte Skölds målarskola i Stockholm samt i Paris och London.

Ysons debututställning skedde 1942 på Galleri Lucas och blev mycket väl mottagen.

Utdrag ur recension: Bo Yson Sjöberg, enligt uppgift tjugosju år, hör till det unga garde som nu börjar göra sig gällande och intaga en plats i vår konst. Han är till sin läggning romantiker, t o m mystiker, uppfattar scener och situationer med den visionära tydlighet som gör att man tror på dem, och på honom, och är dessutom äkta målare, färgkonstnär.
/Ragnar Hoppe Intendent Nationalmuseum.  Läs hela recensionen här.

Yson träffade sin fru Barbro (1913-1997) (född Kolthoff) på Stockholms Studentfilmstudio i mitten på 1930-talet. De gifte sig midsommaren 1939 och fick tre barn Hans (1941-), Ann (1942-) och Lars (1944-).

De bodde de första åren i en liten villa i Drevviken tillsammans med två fastrar. Efter några år flyttade de in till Stockholm där de bodde på olika adresser innan de 1950 flyttade ut till Bromma i en nybyggd villa med ateljé. (De hade som närmaste grannar Esaias Thoren, Einar Rosen och Gustav Rudberg.)

1965 bröt de upp från Bromma. Villan blev för stor när barnen flyttat ut. De bodde i en ateljévåning på Adolf Fredriks Kyrkogata fram till 1971 då de flyttade till Gamla Stan och Salviigränd där Yson bodde fram till sin död 1994.

Under sommarmånaderna (från 1965-1994) bodde Yson på Gruvtorp i Sörmland. Där hade han sin sommarateljé och fick här det lugn och harmoni som en konstnär behöver för att kunna verka. Som närmaste granne bodde Åke W Andersson (ÅWA) på Mora Kvarn. Yson och ÅWA hade under många år en gemensam sommarutställning på Gruvtorp och Mora kvarn. De kallades för ”Konstnärerna i skogen” och deras gemensamma intresse var att visa sin konst i hemmamiljö och bjuda besökare på naturupplevelser, kaffe med dopp och något för själen.

Yson företog många resor till olika kulturer och miljöer för att finna inspiration till att utvecklas som konstnär. Under dessa resor lärde han sig flera språk och utvecklade det han redan kunde ( engelska, tyska, franska, spanska, latin….).

Arbetsresor gjordes bl.a. till Frankrike, Spanien, Italien, Grekland, England, Holland, Belgien, Jugoslavien, Ryssland, Tjeckien, Slovakien, Österrike samt de skandinaviska länderna.

Yson innehade 1947 Franska Statens stipendium och 1974 Statens Arbetsstipendium. Konstnärsnämndens stipendium 1978. Stockholms Stads meritstipendium 1979. Stockholms kulturnämnds hederslegat åren 1983-1984.
 
(Åter till Startsida)

Denna webb är genererad av Lars Sjöberg som en hyllning till hans far konstnären och bildpoeten Yson Sjöberg.